Röd/Blå slinga stängda för säsongen, Gul/Solslingan öppna med bollränna!

Från och med måndag den 25/10 är Röd/Blå slinga stängd för säsongen. Då startar vi det övergripande jobbet med att preparera slingorna för invintring. Vi kommer också lägga om dräneringen på Röd 8.

Putting och chippinggreen vid klubhusområdet är också stängda och vi hänvisar till puttinggreen vid rangen.

Gul slinga och Solslingan är fortsatt öppna och där gäller bollränna hela dagen. Det innebär att de är ”tomma” scorekort som gäller och de finns som vanligt att hämta i trappuppgång till omklädningsrum.