Seniorkommittén

Senaste nytt från seniorkommittén

Seniorkommitténs huvudsakliga uppgift är att arrangera klubbens tävlingsverksamhet för medlemmar i åldrarna D60+ och H60+. I detta ingår att verksamheten skall bedrivas på ett sätt, som inte bara kittlar tävlingsinstinkten, utan också ger seniorerna en viktig social samvaro i bästa golfanda till nytta för både kropp och själ.

Lennart Solberg
Ordförande
070 524 41 78
len04sol01@gmail.com

Dick Westman

Dick Westman
Ekonomi
070-601 27 38
dick.westman@outlook.com

Mats A

Mats Arenö
070-624 59 14
mats.areno@gmail.com

Hasse Eriksson

Hasse Eriksson
070-485 88 11
hassew.eriksson@gmail.com

Ulla_Britt_112x140

Ulla-Britt Larsson
070-215 96 25
ullabrittlarsson42@gmail.com

Margareta

Margareta Patriksson
070-656 03 59
m_patriksson@hotmail.com

Marianne S

Marianne Schulstad
076 813 60 47
marsch48@gmail.com

Curt Z

Curt Zetterquist
070-670 97 30
curt.zetterquist@gmail.com