Fadder

Du som spelat golf en tid, kan hjälpa våra nya spelare genom att bli fadder. Nedan ser du vad som krävs för att bli fadder.

Att vara fadder för nya spelare:

 • Du är en god förebild för den nya medlemmen.
 • Du delar med dig av dina kunskaper.
 • Du ska vara kunnig i golfvett och golfregler.

Din uppgift som fadder är att:

 • Ge praktiska råd och anvisningar.
 • Se till att golfvett och etikettregler följs.
 • Visa vilka regler som gäller i olika situationer.
 • Förklara hur viktigt det är med snabbt spel och att släppa igenom snabbare partier.
 • Föra scorekort och förklara hur man skriver scorekort och räknar poäng.
 • Signera scorekortet och se till att det även blir påskrivet av spelaren själv.

Golfvett

Säkerhet: Banpersonal har alltid företräde. Stå på rätt ställe och spela med god marginal till alla på banan. Var försiktig vid ”blinda” slag och ropa alltid ”FORE” vid minsta risk. Ställ din bag på fairway som ett varningstecken.

Hänsyn: Kom i god tid till din runda. Du visar hänsyn till dina medspelare genom att du står still, är tyst och ser upp med skuggor vid slag. Under rundan anpassar du ljudnivån och tar ögonmärke vart bollarna hamnar och hjälper till att leta. På green håller du dig utanför puttlinjen och passar flaggstången. Och naturligtvis uppmuntrar du och ger beröm till dina medspelare.

Banvård: Provsvingar gör du utanför tee. Lägg alltid tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken på green. Hamnar du i en bunker, krattar du efter dig. Inga vagnar på tee, green eller foregreen. Lägg ner flaggstången försiktigt.

Speltempo: Att ha ett snabbt speltempo är viktigt, så gå raskt och var beredd när det är din tur att slå. Ta alltid ögonmärke och hjälp till att leta. Släpp igenom snabbare partier. Bagen ställer du på väg till nästa tee och scoren skriver du när du kommit fram till nästa tee.

Etik och moral: Golfens idé bygger på spelarnas ärlighet, så säg till om du upptäcker ett regelbrott. Medvetet regelbrott är fusk. Naturligtvis får inga droger förekomma på golfbanan.

Exempel på uppgifter:

 • Förklara provisorisk boll.
 • Visa flagglinjen om bollen går i vattenhinder. Flaggan – skärningspunkten och rakt bakåt.
 • Visa på olika droppningsalternativ vid sidovattenhinder.
 • Ospelbar boll. Tre alternativ med ett slags plikt.
 • Visa hur man släpper igenom, även flytande genomgång.
 • Visa var man ställer bagen vid green.
 • Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torv.
 • Lämna greenen så snabbt som möjligt och skriv scoren på nästa tee.

Fadderronder

 • Känner du någon som spelar golf, så kanske du kan be att få gå caddie eller bara följa med ut på banan. Går ni på Solslingan så får du gärna prova att slå på något hål. Ett bra sätt att lära känna banan.
 • När du och din tränare tycker att du är redo för banan, så kan du gå ut och spela tillsammans med din fadder. Spela Solslingan eller 9-hålsbanan.
 • Du kan spela med en egen fadder – någon som har EGA Exakt handicap 36 eller lägre och som har bra regelkunskaper. Tänk på att fråga hur du ska göra i olika regelsituationer.
 • Skriv scorekort.
  På Solslingan får du poäng enligt följande:
  8 slag = 0 p,
  7 slag = 1 p,
  6 slag = 2 p,
  5 slag = 3 p,
  och så vidare.På dagens 9-hålsslinga från 105m-markering (spelas som par 3) får du poäng enligt följande:

  7 slag = 0 poäng,
  6 slag = 1 poäng,
  5 slag = 2 poäng,
  och så vidare.OBS – det här gäller bara för att få Grönt Kort/hcp 54. Du kan inte sänka din hcp från 105 m.
 • Du har klarat Grönt Kort = hcp 54 när du:
  • vid ett tillfälle presterat 18 poäng eller mer vid spel över 9 hål eller
…
  • vid två tillfällen presterat 14-17 poäng vid spel över 9 hål.

  Lämna in signerat scorekort till kansliet för registrering. Både spelaren och markören ska skriva sina signaturer på kortet.

 • Du kan sänka din hcp till EGA Exakt Handicap 36 på Solslingan.