Tävling

Tävling

Tävlingar är viktigt för Karlstad GK. Varje år arrangerar vi runt 100 tävlingar av olika karaktär och storlek. Klubben har gjort sig känd som en uppskattad och respekterad arrangör och vi genomför regelbundet riktigt stora tävlingar.

Tävlingsinformation

Vid klubbtävlingar når du tävlingsexpeditionen på 054 – 86 60 50.

Avgifter tävlingar

Introduktionskort + diverse frikort gäller inte på tävling. Medlemmar i Karlstad GK och Hammarö GK betalar inte tävlingsgrenfee under varandras golfveckor (vecka 29 & vecka 30).

Tävlingsgreenfee
Senior
400 kr

Tävlingsgreenfee
Junior
200 kr

Tävlingsgreenfee
Värmland senior
200 kr

Tävlingsgreenfee
Värmland junior
100 kr

Startavgift senior
Kan variera beroende på tävling men normalt gäller följande
200 kr

Startavgift junior
Kan variera beroende på tävling men normalt gäller följande
100 kr

Tävlingsprogram

Här kan du (snart) ladda ner säsongens tävlingsprogram. Du kan också använda tabellen nedan. Där ser du även tidigare tävlingar.

Handicap och regler

Här hittar du lokala regler för Karlstad GK.

lokReg2019-0516

VGDF Regelkort 2019

VGDF_s-Regelkort-2019-A4

OBS! Kontrollera alltid lokala regler på klubben inför tävling. Informationen på klubben gäller om det skulle skilja mellan hemsidans och klubbens versioner.

 

Regler

Från och med 2013 infördes tävlingshandicap (EGA Tävlingshandicap). EGA = European Golf Association.

EGA tävlingshandicap krävs när:

 1. Tävlingen spelas med handicap och/eller
 2. Det finns en handicapgräns för deltagande och/eller
 3. Spelaren kvalificerar sig till deltagande genom sin handicap

I lagtävling krävs att alla spelarna i laget har tävlingshandicap. Tävlings-, dam- och herrkommittén får göra undantag i enstaka tävlingar. Vid företagsgolf bestämmer arrangören vad som skall gälla. Den som inte har EGA Tävlingshandicap får delta i tävlingar men får ingen placering och kommer inte med i resultatlistan.

Du har EGA Tävlingshandicap om du:
Hade minst fyra registrerade handicapronder (tävling eller sällskapsronder) föregående år.

Du får EGA Tävlingshandicap under innevarande år automatiskt när Du:
Registrerat 4 handicapgrundande (tävlings- eller sällskapsrond) ronder under innevarande år.

Spelare i handicapgrupp 1 som har EGA Handicap kan få EGA Tävlingshandicap genom att registrera 4 handicapgrundande sällskapsronder. Ronderna måste registreras i GIT av GIT-administratör, kontakta klubbens kansli.

De som inte fyller kraven för EGA Tävlingshandicap har EGA Handicap och kan spela som tidigare.

Du kan kontrollera din handicap i Min golf.

Spelare i handicapgrupp 6 (37 – 54):
Behandlas på samma sätt som de som har EGA Tävlingshandicap.

 1. HCP-grupp 5 höjs med 0,1 i stället för som tidigare med 0,2.
 2. HCP-grupp 2 registrerar 9-hålsronder, sällskapsronder och tävlingsronder.
  • Icke- tävlingsrond ska föranmälas senast på 1:a tee.
  • Endast en 9-håls sällskapsrond per dag kan registreras.
 1. Begreppet Klubbhandicap (för spelare med HCP 37-54) tas bort och ersätts med HCP-grupp 6
  • Införes i enlighet med EGA’s förslag.
  • Spelare i HCP-grupp 6 ska endast kunna höja sin HCP efter begäran till hemmaklubben.
  • Spelare i HCP-grupp 6 omfattas av CBA, dock sker aldrig någon höjning.
 1. EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) behålls i Sverige med ändring att spelare måste registrera fyra ronder innevarande år för att erhålla ETH.
  • För samtliga spelare gäller att de måste registrera fyra HCP-ronder innevarande år för att erhålla ETH. Detta görs för att spelaren ska erhålla ETH innevarande år men också behålla ETH nästkommande år.
  • Spelare i HCP-grupp 1 har möjlighet att registrera upp till fyra föranmälda HCP-grundande sällskapsronder (inmatningen måste göras av GIT-administratör). När spelaren väl erhåller ETH så kan han inte längre registrera sällskapsronder.
 1. CBA 
  • Vi behåller CBA i enlighet med EGA’s rekommendation och med EGA’s
   nya algoritm.
  • De CBA värden som finns i nya algoritmen är +1, 0, -1, -2, -2/RO.
 2. Handicaprevision
  • Systemet kräver fortfarande att alla spelare med tillräckligt många registrerade ronder minst en gång årligen ska få sin handicap granskad genom en handicaprevision.
  • Från och med årsskiftet 2016/2017 görs handicaprevisionen med hjälp av en ny beräkningsmetod.
   • Från och med årsskiftet 2016/2017 kan SGF göra handicaprevisionen centralt åt den klubb som inte har resurser.