Utvecklingsplan

Utvecklingsplan

Basen för det långsiktiga utvecklingsarbetet av Karlstad GK är klubbens utvecklingsplan som antagits av styrelsen och på medlemsmöte. Utvecklingsplanen presenterar inriktningen på arbetet inför framtiden och vad som kan göras för att även fortsättningsvis vara en stark och attraktiv golfanläggning. Det är viktigt att tänka på att utvecklingsplanen är ett levande dokument, som kommer att kompletteras och förändras över tid. Genom utvecklingsplanen får vi en strategisk inriktning och en styrning av arbetet vilket medför en bra samordning och en trygghet i att rätt åtgärder utförs.

Icon

Utvecklingsplan 3.14 MB