Juniorträning

Utvecklingstrappa för juniorer

Hos oss på Karlstad Golfklubb finns det plats för alla. Vi har en stor breddverksamhet där alla juniorer har möjlighet att utvecklas och ha kul på golfbanan. För oss är det viktigt att alla juniorer trivs och känner sig trygga i vår miljö.

Golfkul: Från 5 års ålder erbjuder vi verksamheten Golfkul. Träningsgrupperna är anpassade efter ålder och träningen bygger på rörelseglädje och grunder.

Steg 1: Träningen erbjuds det år junioren fyller åtta år. Vi anpassar grupperna efter ålder i så stor utsträckning det är möjligt. Vi är måna om att juniorerna får träna tillsammans med sina kompisar.

Steg 2: Vid hcp 35 eller lägre erbjuds träning i Steg 2. Vi anpassar grupperna efter ålder och nivå i så stor utsträckning som möjligt. I våra träningsgrupper finns det juniorer som tävlar på Teen Tour First.

Klicka för större bild.

Ur en stor breddverksamhet utvecklas det juniorer som vill satsa på golf och tävla på högre nivå. Karlstad Golfklubb vill ge dessa ungdomar bästa förutsättningar för att lyckas.

Steg 3: Här tränar de juniorer som tävlar på Teen Tour First och Teen Tour Future.

Steg 4: Här tränar de juniorer som tävlar på Teen Tour Future och Teen Tour Elite

Steg 5: Här tränar de juniorer som tävlar på Teen Tour Elite och professionella golfspelare.

Vi har också en fadderverksamhet på klubben. Steg 5-spelare är fadder till steg 4 och steg 4 är fadder till spelare i steg 3.

Golfutveckling på Karlstad GK:

Målet är att juniorerna ska lära känna och agera i en golfmiljö. Inriktning är att ha kul och fungera i en grupp. Vi fokuserar på övningar som leder till en bra golfutveckling. Vi tillämpar Golfäventyret med övningar och spel på 30/50/100 banan. Det kostar 700 kr/år och då ingår medlemskap med spel på Solslingan och en t-shirt med klubblogga. Träning bedrivs från maj till och med augusti, med uppehåll i juli.

Fokus på sommarlovsträning dagtid. Spel och träning varje tisdag, onsdag och torsdag under sommarlovet med mål att nå hcp 35. Före och efter sommarlovet sker träningen kvällstid.
I steg 1 tränar junioren alla delar av spelet på ett lekfullt sätt. Vi skapar utmaningar för juniorerna utefter ”Golfäventyret”. Teknikträning sker med tränare. Juniorerna har möjlighet att tävla på Värmland Rookie Tour eller B-klass. Träningsavgift – 1250 kr/år (medlemskap ingår inte). Vi tränar från maj till och med september.

I steg 2 fokuserar träningen på utmaningar, tester, spelövningar och teknikträning med tränare. De yngre juniorerna tränar under vardagar och dagtid under sommarlovet. De äldre juniorerna tränar kvällstid även under sommarlovet. Under maj och september sker träningen kvällstid för samtliga grupper. Sommarlovsträning dagtid tisdag, onsdag och torsdag sker med hjälp av äldre juniorer och anställd tränare. Träning för de äldre sker av anställd tränare. Träningsavgift 1750 kr/år (medlemskap ingår inte).

I steg 3 spelar juniorerna på Teen Tour Future, eller bedöms av klubben att vara mogen att spela på den nivån. Juniorerna tränar året runt med ett pass i veckan vintertid och två pass i veckan maj – september. Träningen leds av anställd tränare. Dessutom tillkommer en ledarledd träning varje vecka. Träningen fokuserar på teknikträning, tester, spelförståelse samt att skapa bra rutiner. Vissa krav på juniorerna införs. Juniorerna har rätt till tävlingsersättning. Träningsavgift 2750 kr/år (medlemskap ingår inte).

I detta steg har juniorerna tävlat sig upp till Teen Tour Future eller bedöms av klubben att vara mogen för den nivån. Träning sker i grupp, året runt med klubbens tränare. Här tillkommer även individuell tid i viss utsträckning med tränare. Tränaren kommer även finnas med på någon tävling under året. I steg 4 ökas kraven på juniorerna. Förutom fortsatt teknik, mål, taktik och mental träning, börjar vi med rondanalys och individuell tävlings- och träningsplanering. Fokus ligger även på att tävla mer. Juniorerna har rätt till tävlingsersättning. Träningsavgiften är 3250 kr per år (medlemskap ingår inte).

I det högsta trappsteget sker all träning individuellt med tränare. Tränaren följer även med ut på någon tävling under säsongen. Spelaren ansvarar själv för att boka in sina tider. Varje enskild spelare ingår avtal med klubben där ersättningsnivå, träningsmängd och motprestation framgår. Varje avtal är unikt. Här anpassas träningen helt efter individuellt behov och utveckling. Kraven har ökat ytterligare. Spelaren får möjlighet att nyttja klubbens nätverk med kost, fysiska- och mentala experter. Tillgång regleras i enskilda avtal. Träningsavgift 225 kr/timme med tränare. Lagkläder ingår.

Anmäl dig till juniorträning