Återbetalning

Policy för återbetalning av årsavgift på Karlstad Golfklubb.

Begäran om återbetalning av årsavgift.

Återbetalning sker endast vid följande händelser:

  • Dödsfall
  • Medlem råkar ut för en allvarlig sjukdom, vilket omöjliggör fortsatt spel under året.

Återbetalning sker med varierande belopp, beroende på när händelsen anmäls till klubben (läkarintyg krävs):

1:a kvartalet: Hela årsavgiften återbetalas.

2:a kvartalet Halva årsavgiften återbetalas.

3:e och 4:e kvartalet Ingen återbetalning För att behålla sin spelrätt behöver spelare ha minst ett passivt medlemskap i klubben.

Vid olycksfall hänvisar vi till klubbens försäkring hos Folksam.

Fastställt på styrelsemöte 28 mars 2022.