Styrelse

Styrelse

I Karlstad GK, precis som i all ideell verksamhet, är det mycket viktigt att ha engagerade människor som på olika sätt arbetar för att hela tiden utveckla klubben inför framtiden. Det gäller inte minst ledamöterna i vår styrelse.

Tomas Riste
Ordförande
tomas.riste@regionvarmland.se

Peter Skytte
Vice Ordförande
peter.skytte@hotmail.se

 Micael Ericsson
Sekreterare
k.micael.ericsson@gmail.com

Håkan Broström
Ledamot
hakan.brostrom@prepart.se

Lotta Hallström
Ledamot
lotta.hallstrom@icloud.com

Claes Henriksson
Suppleant
claeshenriksson81@gmail.com

Jonas Persson
Ledamot
jonas.persson69@live.se

Lena Jonsson
Ledamot
lena@wermkon.se

Valberedning

Här är klubbens valberedning. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i klubbens arbete, eller om du har förslag på lämplig person.

Björn Samuelsson
Ordförande

Håkan Wahlén
Ledamot

Christina Andersson
Ledamot

Claes Henriksson
Styrelsens Ledamot

Anna Ossowicki

Dokument