Historia

Historik

Planerna på Karlstad Golfklubb lär ha sin början från en träff på Stadshotellet den 20 april 1950. Efter att först ha utrett frågan i en kommitté och därefter ha siktat på att anlägga banan vid Skutberget, blev det en lång paus till 1955 innan förnyade ansträngningar sattes in.

Klubbhuset i begynnelsen

Klubben bildas

Karlstad Golfbana Aktiebolag bildades 1957 för att finansiera ett markinköp. Alla Karlstads stora företag och många företag från övriga Värmland fanns med bland aktietecknarna. Karlstad Golfklubb bildades samtidigt som aktiebolaget. Under de första åren spelade medlemmarna golf på en miniatyrbana med 9 hål vid gamla flygfältet.

Klubbhuset var ursprungligen mangårdsbyggnad vid Västra Höja gård. Timmerstommen kommer från ett brännvinsbränneri vid sjön Alstern. När bränneriet revs 1890 återanvändes timret till gårdsbyggnad.

Första verandan uppföres

Klubbens byggnader

Ekonomibyggnaderna till gården omvandlades till nyttiga funktioner för klubben. Svinstall och höskulle fick bli kansli, shop och omklädningsrum. Loge och vagnslider är numera verkstad och maskinhall. Klubbhuset byggdes om och till under åren 1999 – 2000. Från att ha varit en vanlig mangårdsbyggnad på ett mindre jordbruk har klubbhuset nu blivit en stor herrgårdsliknande restaurang- och konferensbyggnad.

Röjning på röd slinga år 1959

Premiär för Röd slinga

Hösten 1957 köptes 62 hektar jordbruksmark för de första 18 hålen till det hisnande beloppet av 217 280 kronor. Banarkitekt blev Nils Sköld. De första 9 hålen, idag Röd slinga, invigdes 1959. Den 1 juli samma år övertog klubben banan från aktiebolaget.

Inträdesavgiften 1959 var 75 kronor och årsavgiften 150 kronor. Det kostade 8 kronor att spela en lördag eller söndag. Vardagar var banavgiften 6 kronor.

Ökande antal medlemmar med större tryck på banan ledde snart till diskussioner om utbyggnad. För att finansiera utbyggnaden tecknade medlemmarna ett obligationslån på 2 000 kronor per medlem.

Invigningstal för blå slinga

Blå slinga invigs

Med mycket ideellt arbete anlades Blå slinga. Invigningen skedde 1968. Även för den Blå slingan var Nils Sköld arkitekt. Efter ytterligare nästan 10 år var det dags igen. Från 1987 arrenderades 27 hektar mark från Karlstads kommun. Med Sune Linde som arkitekt och hårt arbetande medlemmar som anläggningsarbetare byggdes Gul slinga.

Banarbete på gul slinga år 1989

Gul slinga innebar 27 hål

Dessa 9 hål var klara för spel 1989. Marken köptes från kommunen 1995 för 400 000 kronor. Samtliga tre slingor är av karaktären skogs- och parkbana.

Solslingan

Dags för Solslingan

I augusti 2010 invigdes Solslingan, en Par 3-hålsbana med nio hål. Nu förfogar alltså Karlstad GK över totalt 36 hål.

Vid den här tiden gjordes också en totalrenovering av hål 6 på Blå slinga. Hålet fick en ny sträckning, nya vattenhinder och en helt ny green. En satsning som blev så bra att tidningen Golf Digest rankade hålet ett av de 100 bästa hålen i Sverige.