Regel – och handicapkommittén

Senaste nytt från kommittén

Välkommen till Karlstad golfklubbs regel – och handicapkommittén!

Regel – och handicapkommittén har ansvaret för klubbens lokala regler, handicaprevision och vid behov genomföra allmän och grundläggande regel – och handicaputbildning. Kommittén ansvarar för att klubbens medlemmar har ett rättvisande handicap. Kommittén har ett övergripande ansvar, utöver medlemmars eget, att göra handicapjusteringar när så behövs. Klubbens medlemmar skall, då en handicapgrundande rond spelats, själva se till att handicap justeras. Det kan göras via webbsidan Min golf eller motsvarande eller med hjälp av klubbens reception.

Vid frågor kontakt oss; info@karlstadgk.se skriv regel-och handicapkommittén i meddelande. Kommittén består av följande medlemmar:

Kjell Andersson
Domare och ordförande Regel – och handicapkommittén
Kjell Andersson

Marie Salevik
Ordförande Tävlingskommittén, ledamot handicapkommittén
Marie Salevik

Lennart Solberg
ordförande Seniorkommittén 60+, ledamot handicapkommittén
Lennart Solberg

Karin Forsberg
ordförande Damkommittén, ledamot handicapkommittén
Karin Forsberg