Till alla medlemmar!

Karlstad Golfklubb har i år bildat en Regel- och Handicapkommitté. Kommittén ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på frågor gällande handicap och kan göra justeringar uppåt eller nedåt.

År 2020 infördes Världshandicapsystemet som gäller i Sverige och övriga världen. I år genomför Karlstad Golfklubb för första gången sedan dess en översyn av alla medlemmars handicap.

För de allra flesta innebär detta ingen förändring.

För samtliga golfspelare gäller de regler och det ansvar som sägs i WHS-Regelboken. Precis som golfreglerna bygger handicapreglerna på varje enskild spelares moral och ärlighet.

En spelare förväntas:

  1. Agera med integritet genom att följa Handicapreglerna samt avstå från att använda eller kringgå Handicapreglerna i syfte att vinna en orättvis fördel.
  2. Försöka att få så bra score som möjligt på varje hål.
  3. Registrera alla giltiga handicapscorer för att tillhandahålla rimligt underlag för sin allmänna spelstandard.
  4. Registrera alla giltiga handicapscorer för handicapändamål så snart som möjligt efter att ronden är färdigspelad, dock helst före midnatt lokal tid.
  5. Spela i enlighet med Regler för golfspel
  6. Intyga giltiga handicapscorer av andra spelare i gruppen.

Vi rekommenderar alla att följa regler för golfspel och att låta 2024 bli året då vi börjar registrera de ronder vi spelar för att på så vis alltid ha ett aktuellt rättvisande handicap.

Vi kommer att ha ett par utbildningstillfällen i vår, ge information om Världshandicapsystemet samt möjlighet att få hjälp med ”hur man gör”. Information och anmälan till utbildningstillfällen kommer inom kort kan ses här samt via Min Golf.

Ni når oss enklast på info@karlstadgk.se ange Regler och Handicap i rubriken.

/Regel – och handicapkommittén