Höstmöte 27/10 kl 18.00

Välkommen till Höstmöte i Karlstad Golfklubb som hålls den 27 oktober kl 18.00.

Från klockan 17.45 kan du koppla upp dig och testa att tekniken fungerar.

Årets Höstmöte genomförs digitalt. Vi kommer att använda Teams som mötesverktyg. Du behöver inte ladda ner något program utan kan ansluta via webbläsaren. Här kan du läsa mer om du inte använt Teams tidigare.

Besluten kommer att fattas med negativ acklamation. Mötesordföranden frågar om någon är emot ett beslut. Om inga röster hörs fattas då beslutet att mötet röstat i enlighet med förslaget. Om vi skulle behöva genomföra en regelrätt omröstning kommer vi att använda ett verktyg som heter Menti.

Ha gärna en smartphone eller liknande i närheten om detta skulle bli aktuellt. Annars går det bra att öppna en ny flik i datorns webbläsare och skriva in adressen www.menti.com. Aktuell kod delas i så fall ut vid mötet.

Tänk på att länken till mötet är personlig och ska inte delas.

När du anslutit till mötet ber vi dig stänga av webbkamera och mikrofon.

När vi genomför negativ acklamation – höj gärna handen om du vill rösta mot beslutet, se bild nedan.

Om du vill framföra en synpunkt/fråga – skriv i chatten vad ditt förslag eller fråga är (se instruktion nedan). Vi väntar tills det är klart innan vi går vidare. Alla synpunkter och frågor via text/chatt alltså!

 

Mötet kan se lite olika ut beroende på om du använder PC, MAC, ipad eller telefon för uppkoppling.

Knapparna är dock samma. Ser du inte alla knappar så finns dom under ”övriga inställningar – punkterna”.

Så här ser mötet ut i Teams-appen i en PC.

Högst upp i teamsmötet ser du kontroller. I tur och ordning:

Mötesdeltagare

Chatt – diskussion (se sista bilden nedan)

Påkalla uppmärksamhet – höj handen (se nästa bild)

Skapa fler rum (används ej)

Övriga inställningar

Kamera på/av

Ljud på/av

 

Skriv något i chatten – meddelandefunktionen och klicka på skicka/markerad pil