Hål 1 och 9 på solslingan avstängda 29/4

Hål 1 och 9 på solslingan är avstängda från 17:30 på grund av junior-kickoff