Stängning av slingor!

Vi har under de senaste veckorna påbörjat invintring av banan och vi intensifierar detta arbete framöver. På grund av detta stänger vi Röd slinga måndagen den 24/10. Vi kommer arbeta med bland annat luftning, dikning, och röjning. Blå slinga stänger vi måndagen 31/10.

Från och med måndag är det slingdragning Gul/Blå som gäller. Då gäller även förbud för golfbilar och scootrar på banan.

Vi återkommer med datum förstängning av Gul slinga och solslingan.

Målet med jobbet vi gör nu är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en bra bana kommande säsong. Greenerna är i dagsläget starka och näringsrika vilket bådar väldigt gott.