Röd/blå-slinga öppnar igen fredag 14/5 08:00

Vi har under dagen varit ute vid flera tillfällen och inspekterat banan och måste tyvärr konstatera att den inte kommer vara i spelbart skick i morgon torsdag. Dagens värme har fått undan en hel del vatten, men det är för mycket väta kvar för att det ska gå att spela före fredag. På många områden är det för blött för att kunna köra med Greenklipparen eller andra maskiner. Planen är att klippa Greenerna på fredag morgon och sedan öppna banan när första bokade boll klockan 08:00 går ut.

Gul slinga öppnar kommande vecka.

Beslut om vilken dag öppningen sker och när bokningen öppnar, tas i början på veckan.