Vi behöver din hjälp att vid enstaka tillfällen bemanna vår golfhall!

I mitten av januari är det dags att öppna vår inomhushall på Örsholmen och vi behöver hjälp med bemanning vid vissa tillfällen. Kan du tänka dig att hjälpa till och samtidigt ha möjlighet att själv träna lite grann? Kontakta i så fall Arne Hesselbom på 0707-175860.