Rangen är stängd mellan kl. 08.30-13.00 på lördag 13/4!

I helgen är det städdagarna och på lördagen 13/4 så är rangen stängd mellan kl. 8.30-13.00