Slingor stängda för säsongen

Nu har vi stängt samtliga slingor för säsongen (Röd, Blå & Gul).

Solslingan är fortsättningsvis öppen för spel, välkomna!