Handicapgrupp 6: (Handicap 37 -54)

En spelare som har handicap mellan 37-54 anger handicap endast i heltal och aldrig med decimal. Det innebär att spelare i handicapgrupp 6 enbart får sänkning av handicap i heltal.

Höjning görs normalt inte med undantag för exceptionella fall där en golfklubbs handicapkommitté väljer att justera en spelares handicap på allmän spelstandard, och då endast på spelarens begäran Handicap 36,0 utgör beräkningsgrund för spelhandicap för handicapgrupp 6. Se exempel nedan.

En spelare med handicap 37-54 har alltid en tävlingshandicap och ingen årsrevision genomförs för dessa spelare. Spelare handicapgrupp 6 bör spela från röd tee eller motsvarande oavsett kön. Spelformen är poängbogey. Vid tävling rekommenderas att spelare i handicapgrupp 6 utgör en egen klass.

Alla ronder ska registreras men endast sänkning ger förändring av spelarens HCP. Din handicap reduceras med ett slag för varje poäng bättre än 36. 38 poäng ger en reducering med 2 slag. Vid ronder som är lägre än buffertzonen förblir HCP oförändrat. Buffertzon för HCP 37-54 är lika som för HCP-grupp 5 (31-36 för 18 hål och 33-36 för 9 hål).

Så här räknar du ut din spelhandicap (hur många slag du får enligt i slopentabellen):
Du skall jämföra dig med en spelare som har 36,0 i handicap.
Ex: En dam med 36,0 i HCP som spelar från röd tee får 38 slag enligt slopetabellen. Dvs hon får + 2 slag (38-36 = 2 slag). Du skall då lägga till 2 slag till din HCP.  Om din HCP är 49 får du 51 i spelhandicap (49 + 2 = 51 slag). Ändring av handicap i handicapgrupp 6. Ex. En spelare har handicap 40 och spelar en föranmäld sällskapsrond eller en tävlingsrond med 39 poäng i resultat. Sänkning av HCP sker med 3 slag och ny HCP blir 37 (40-3 = 37). Hade personen istället fått 41 poäng så blir ny HCP ändå 37 eftersom sänkning frångrupp 6 (37-54) till EGA Handicap HCP (36,0 eller lägre) inte kan göras via Föranmäld sällskapsrond eller Tävlingsrond.

Sänkning från grupp 6 till EGA Exakt HCP ska göra via Enskild revision av klubbadministratör. Kontakta kansliet!