Läs rapport från bankonsulent

Därför har t.ex. Karlstad GK jobbat mycket framgångsrikt med s.k. vintertäckning av sina greener under ett flertal år genom att använda olika dukar. Innan påläggningen av dukarna så bekämpar man greenerna mot svamp, sedan lägger man på, först en genomsläpplig duk och ovanpå detta en tät duk. Kortfattat går det ut på, att skapa en luftspalt mellan isen och duken. Detta räcker oftast för att plantorna skall kunna andas, (för det måste dem göra) även vintertid. Oerhört viktigt är att vattnet inte får en chans att rinna in under dukarna, därför måste den yttre duken många gånger stoppas in under torven.

Läs rapporten.