NY BANSTATUS 2022

18 hål - Röd Gul
18 hål - Gul Röd
18 hål - Röd Blå
18 hål - Gul Blå
18 hål - Blå Gul
18 hål - Röd Gul

Öppen

9 hål - Röd
9 hål - Blå
9 hål - Blå

stängd

öppen
Vertikalskärning,
Dress och
Stödsådd.