Vattning dagtid

Vi har under en period vattnat både nattetid och dagtid. Vi gör det för att greenerna behöver en särskild fukthalt i ytan för optimera tillväxt för gräsplantan. Om vi enbart vattnar på nätterna så blir ytan på greenerna för torr under dagen innan den får vatten på natten igen. Vi hoppas att det inte stör ert spel för mycket. Programmet går alltid baklänges så blir man påverkad är det på maximalt på en green per runda.

Banstatus på våra greener – Uppdatering juni 2024

Vi är glada att rapportera att vi äntligen ser konkreta framsteg på många av våra greener, särskilt på Röd och Gul slinga samt Solslingan.

För att förbättra greenernas skick har vi vertikalskurit och sått hela ytorna vid två olika tillfällen, vilket har skapat tydliga sårader. Tyvärr har gräset ännu inte vuxit ihop som förväntat, och fröbanken med Vitgröe har inte visat sig i den utsträckning vi brukar se, åtminstone inte förrän nu på ungefär hälften av våra greener.

default

Varje vecka har vi luftat greenerna på olika djup och gödslat rikligt för att främja tillväxten. Greenerna har också dressats flera gånger och vattnats upprepade gånger dagligen för att skapa optimala förhållanden. För att utesluta andra potentiella problem har vi låtit externa experter från Botaniska analysgruppen och Indigrow testa för svampsjukdomar och jordmånsfel. Lyckligtvis har testerna inte visat några sådana problem.

Vår plan framåt är att fortsätta arbetet för att få alla greener i toppskick de kommande veckorna. Vi kommer att fortsätta med stödsådd, luftning, gödsling och vattning. Klipphöjden har sänkts några nivåer och vi kommer att fortsätta på denna linje allteftersom greenerna förbättras och blir tåligare. Detsamma gäller vältningen.

Tack för ert tålamod och stöd under denna process. Vi ser fram emot att erbjuda er fantastiska spelupplevelser på våra banor snart.