Årlig HCP-revision

Vid årsskiftet är det dags för den årliga handicaprevisionen (ÅHR). Eftersom det säkert kan föranleda en och annan fråga vill vi göra er medlemmar uppmärksamma på vad som gäller.

Golfklubbens handicapkommitté har ansvaret att genomföra handicaprevision minst en gång per år och den är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA´s Handicapregler.

En nyhet för i år är att SGF erbjuder klubbar att göra en automatisk handicaprevision via GIT. Vår klubb har valt att nappa på erbjudandet, vilket innebär betydligt mindre arbete för våra ideella funktionärer i Handicapkommittén. Automatiken gäller dock bara höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar tar Handicapkommittén ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

Golfare vars handicap justerats automatiskt  via SGF:s (ÅHR) får ett mejl med information.

Handicapkommittén har även gjort årsrevision gällande sänkningar på medlemmar som uppfyller förutsättningarna enligt GIT för sänkningar. Basen för denna värdering ligger till grund för dina registrerade ronder för året.

Har du frågor om ditt handicap är du välkommen att kontakta ordförande i handicapkommittén som är Mikael Forseryd på mforseryd@gmail.com

årsrevision