Digitala scorekort under tävling, hur går det till?

Spelaren behöver åtkomst till en webbläsare för att få fram scorekortet, vilket gör mobiltelefonen användbar. Scoren matas in i GIT Tävling allteftersom spelaren skriver in resultaten i de digitala scorekortet…….