Information i Drive In Februari 2023

Vi kommer att ha träffar med Robban från shopen och vår pro Oscar enligt nedanstående:

Måndag 13/2 kl. 10.00 – 11.00

Måndag 20/2 kl. 10.30 – 12.00

Robban berättar om shopen och nyheter i densamma. Oscar kommer att berätta om kurs- och träningsverksamheten och ha puttningsträning. Båda dessa sker i Drive In och därför ingen träning på dessa tider.

Senare i vår kommer någon från klubben för att berätta om nyheter och verksamheten i klubben 2023.

 

M g h

Lennart Solberg