Nu finns Herbox på plats!

Karlstad Golfklubb har satt upp Herbox för att erbjuda flickor och kvinnor gratis mensskydd. Boxar finns uppsatta, väl skyltat, på toaletten i damrummet samt vid den nedre toaletten vid restaurangen.

https://www.herbox.se/