Matrikel

Är detta ett bra ord? Matrikel – eller kan man kalla det något annat? Hur gör vi med inloggningen?