Verksamhetsplan

Utbildningskommitténs huvudsakliga uppgifter är att tillsammans med klubbens tränare förbereda och genomföra samtliga nybörjarkurser, samt att erbjuda fadderronder till alla medlemmar med ett handikapp högre än 36.

2019 kommer utbildningskommittén på samma sätt som tidigare år att genomföra teorilektioner och banvandringar med nya golfare.

Två gånger per vecka kommer utbildningskommittén erbjuda fadderronder till de medlemmar som ännu ej nått hcp 36. Dessa startar i samband med att banan öppnar för säsongen och pågår till slutet av september månad.

Klubbens samtliga medlemmar kommer erbjudas utbildning i de nya golfreglerna efter behov och önskemål. Dessa utbildningstillfällen kommer i huvudsak genomföras under första halvåret 2019.

En förutsättning för att kunna genomföra dessa aktiviteter är att kommittén ökar antalet medlemmar. Uppskattningsvis behövs ett tillskott med minst 5 personer till utbildningskommittén.