Regler

På denna sida finner du länkar till lokala regler, Spel- och tävlingshandboken samt VGDF regelkort 2020. Dessa dokument, tillsammans med Regler för golfspel 2019 utgör grunden för allt  golfspel på Karlstad GK.

Tillfälliga ordningsföreskrifter pga COVID-19 

Tillfällig lokal regel, droppzon blå 1

Regler för golfspel 2019 (Svenska/Engelska)

Lokala Regler 2020

VGDF Regelkort 2020

Spel- och tävlingshandboken (SGF)

Justeringar/förklaringar till golfreglerna 2019
(Endast engelska)

Ordningsregler

Övningsområden