Regler

På denna sida finner du länkar till lokala regler, Spel- och tävlingshandboken samt VGDF regelkort 2019. Dessa dokument, tillsammans med Regler för golfspel 2019 utgör grunden för allt  golfspel på Karlstad GK.

Regler för golfspel 2019 (Svenska/Engelska)

Lokala regler 2019 för Karlstad golfklubb

VGDF regelkort 2019

Spel- och tävlingshandboken (SGF)

Justeringar/förklaringar till golfreglerna 2019
(Endast engelska)

Ordningsregler

Övningsområden