Regler

På denna sida finner du länkar till lokala regler, Spel- och tävlingshandboken samt VGDF regelkort 2020. Dessa dokument, tillsammans med Regler för golfspel 2019 utgör grunden för allt  golfspel på Karlstad GK.

Golfveckan 2020 spelas enligt ordinarie lokala regler samt följande kompletterande lokala regler och tävlingsvillkor: Kompletterande regler golfveckan 2020.
Evakueringsplan: Evakuering
(Vid t.ex. avbrott för åska)

Tillfälliga ordningsföreskrifter pga COVID-19 

Regler för golfspel 2019 (Svenska/Engelska)

Lokala regler 2020

VGDF Regelkort 2020

Spel- och tävlingshandboken (SGF)

Justeringar/förklaringar till golfreglerna 2019
(Endast engelska)

Ordningsregler

Övningsområden