Medlemskommittén

Medlemskommitténs syfte är att ge medlemmarna möjlighet att på ett otvunget och roligt sätt lära känna varandra genom olika aktiviteter.

Birgitta Samuelsson

Birgitta Samuelsson
Ordförande
070-659 25 31
eva.birgitta.samuelsson@gmail.com