Vad söker du?

Skriv något och tryck enter.

Handicapgrupp 6: (Handicap 37 -54)

En spelare som har handicap mellan 37-54 anger handicap endast i heltal och aldrig med decimal. Det innebär att spelare i handicapgrupp 6 enbart får sänkning av handicap i heltal.

Höjning görs normalt inte med undantag för exceptionella fall där en golfklubbs handicapkommitté väljer att justera en spelares handicap på allmän spelstandard, och då endast på spelarens begäran Handicap 36,0 utgör beräkningsgrund för spelhandicap för handicapgrupp 6. Se exempel nedan.

En spelare med handicap 37-54 har alltid en tävlingshandicap och ingen årsrevision genomförs för dessa spelare. Spelare handicapgrupp 6 bör spela från röd tee eller motsvarande oavsett kön. Spelformen är poängbogey. Vid tävling rekommenderas att spelare i handicapgrupp 6 utgör en egen klass.

Alla ronder ska registreras men endast sänkning ger förändring av spelarens HCP. Din handicap reduceras med ett slag för varje poäng bättre än 36. 38 poäng ger en reducering med 2 slag. Vid ronder som är lägre än buffertzonen förblir HCP oförändrat. Buffertzon för HCP 37-54 är lika som för HCP-grupp 5 (31-36 för 18 hål och 33-36 för 9 hål).

Så här räknar du ut din spelhandicap (hur många slag du får enligt i slopentabellen):
Du skall jämföra dig med en spelare som har 36,0 i handicap.
Ex: En dam med 36,0 i HCP som spelar från röd tee får 38 slag enligt slopetabellen. Dvs hon får + 2 slag (38-36 = 2 slag). Du skall då lägga till 2 slag till din HCP.  Om din HCP är 49 får du 51 i spelhandicap (49 + 2 = 51 slag). Ändring av handicap i handicapgrupp 6. Ex. En spelare har handicap 40 och spelar en föranmäld sällskapsrond eller en tävlingsrond med 39 poäng i resultat. Sänkning av HCP sker med 3 slag och ny HCP blir 37 (40-3 = 37). Hade personen istället fått 41 poäng så blir ny HCP ändå 37 eftersom sänkning frångrupp 6 (37-54) till EGA Handicap HCP (36,0 eller lägre) inte kan göras via Föranmäld sällskapsrond eller Tävlingsrond.

Sänkning från grupp 6 till EGA Exakt HCP ska göra via Enskild revision av klubbadministratör. Kontakta kansliet!

Årlig handicaprevision

Karlstad Golfklubb har startat en genomgång av alla medlemmars HCP enligt golfförbundets riktlinjer och berörda kommer att under denna vecka få sina handicap justerade. Totalt är det 297 golfare som får en justering. Var och en kan själva se över utfallet i Min Golf.

Om ni har några funderingar så hör av er till mig, Mikael Forseryd (mforseryd@gmail.com) eller kansliet.

Efterskänkning av obligation

Under senaste tiden har Karlstad Golfklubb tacksamt tagit emot ett antal efterskänkningar av privata obligationer. Klubben är givetvis väldigt tacksam för detta och det ger golfklubben bättre förutsättningar att utvecklas till en attraktiv anläggning även i framtiden.

Senast i raden att efterskänka sin obligation är mångåriga medlemmen, Hans Åhslund, 51 år.
Tack Hans, vi lovar att förvalta pengarna väl i investeringar som leder oss vidare i utvecklingen!

Läs rapport från bankonsulent

Därför har t.ex. Karlstad GK jobbat mycket framgångsrikt med s.k. vintertäckning av sina greener under ett flertal år genom att använda olika dukar. Innan påläggningen av dukarna så bekämpar man greenerna mot svamp, sedan lägger man på, först en genomsläpplig duk och ovanpå detta en tät duk. Kortfattat går det ut på, att skapa en luftspalt mellan isen och duken. Detta räcker oftast för att plantorna skall kunna andas, (för det måste dem göra) även vintertid. Oerhört viktigt är att vattnet inte får en chans att rinna in under dukarna, därför måste den yttre duken många gånger stoppas in under torven.

Läs rapporten.

Rapport från bankonsulent

Jag har både sett med egna ögon och fått rapporterat till mig att i norra Småland, Värmland och Örebro Län där är det ett ganska tjockt istäcke under det befintliga snötäcket just nu. Dem andra delarna längre söder ut (läs övriga Småland, Öland, Gotland) har haft lite snö och på sina ställen ett tunt is lager men det har smält bort helt och hållet, så många passade på att bekämpa sina greener en extra gång nu för bara någon vecka sedan. Men även här har Kung Bore slagit till på dem flesta ställena med full kraft nu med snö.

Icon

Rapport från SGFs Bankonsulent 228.08 KB

Januari 2015

Efterskänkt obligation

Under senaste tiden har Karlstad Golfklubb tacksamt tagit emot ett antal efterskänkningar av privata obligationer. Klubben är givetvis väldigt tacksam för detta och det ger golfklubben bättre förutsättningar att utvecklas till en attraktiv anläggning även i framtiden!

Senast i raden att efterskänka sin obligation är entreprenören och mångåriga medlemmen, Ola Larsson, 44 år.
– Jag har varit medlem på Karlstad Gk i dryga 30 år nu och ser dessa pengar som något jag inte kommer sakna ändå, säger Ola.
– Efter att ha varit elitlagscoach och som medlem, del av klubben länge, känner jag kanske att klubben behöver dessa pengar mer. Jag vill även hjälpa till lite på mitt sätt, säger Larsson.
Dessutom känns det redan som jag har fått valuta för min investering, skrattar Ola, som spelar många rundor varje säsong.

Ola nämner även att banan är det viktigaste för honom. Mycket beroende på att han spelar mycket och för att han uppskattar bra kvalitet på en golfbana.
-Utvecklingen har varit riktigt bra, säger han. Förbättringar sker hela tiden och nu håller banan väldigt gott skick.
På frågan om varför han är medlem kommer han återigen tillbaka till banan och anläggningen runt golfen.
-Ingen annan klubb i närheten kan erbjuda samma utbud för den summa vi betalar i avgift, tycker Ola. Annars är stämningen på klubben en annan anledning till varför jag är med. Alla hälsar, jag har mina kompisar på klubben, det är helt enkelt en suverän mötesplats för mig, tillägger han.

Röd 6 är Olas favorithål på klubben. Framförallt för att det är svårt och utmanande. Han gillar den ”gamla” teeplaceringen, högt upp i skogsbrynet.
-Två bra slag krävs och greenen med dess område höjer också svårighetsgraden, myser Larsson.
Avslutningsvis hoppas Ola att klubben fortsätter satsa på bana och träningsområden.
-På sikt vore det också kanon om det blir gym och golfhall ute på Höja, lägger han till.
– Ett aktivitetscentrum, fina fastigheter med boendemöjlighet, vore grejer det!