Damgolf – Bästbolltävling tillsammans med Bryngfjordens damer

27 jul
onsdag

18 hål

Starttid:13.00

Prisutdelning efter tävlingens slut