Banvandring för grupp 1 och 2

17 maj
onsdag
18:00 - 19:30

Samling vid shopen.

Plats
Karlstad GK