O-gubbar/gummor! Priser att hämta! –>>

Du som inte var på avslutningen!

O-gubbar från plats 56 och bättre och O-gummor från plats 22 och bättre, har priser (presentkort) att hämta på kansliet.

Kolla i Order of Merit för att se din placering.