Seniorkommittén

Senaste nytt från seniorkommittén

Seniorkommitténs huvudsakliga uppgift är att arrangera klubbens tävlingsverksamhet för medlemmar i åldrarna D60+ och H60+. I detta ingår att verksamheten skall bedrivas på ett sätt, som inte bara kittlar tävlingsinstinkten, utan också ger seniorerna en viktig social samvaro i bästa golfanda till nytta för både kropp och själ.

Curt_Z_112x140

Curt Zetterquist
Ordförande
070-670 97 30
curt.zetterquist@gmail.com

m_dehring_112x140

Margareta Dehring
Sekreterare
070-242 04 33 / 054-56 62 30
margareta.dehring@comhem.se

Dick_Westman_112x140

Dick Westman
Ekonomi
070-601 27 38
dick.westman@outlook.com

Hasse_Eriksson_112x140

Hasse Eriksson
070-485 88 11
hassew.eriksson@gmail.com

Mats_A_112x140

Mats Arenö
070-624 59 14
mats.areno@gmail.com

Marg_Patr_112x140

Margareta Patriksson
070-656 03 59
m_patriksson@hotmail.com

Ulla_Britt_112x140

Ulla-Britt Larsson
054-15 77 21 / 070-215 96 25
ulla-britt.larsson@comhem.se

Marianne Schulstad

Marianne Schulstad
076 813 60 47
marsch48@gmail.com

Lennart Solberg

Lennart Solberg
070 524 41 78
lennart.solberg@telia.com