Damgolfens matchcup 2019

I matchspel tävlar du om antal vunna hål. Du gör själv upp med din motståndare om dag och tid för spel inom given tidplan. Prisutdelning sker till segrarna i samband med säsongsavslutningen i oktober.

Alla får spela minst två matcher. De som förlorar sin första match möts i en ny matchomgång – sk lucky loser.

Anmälan och upplägg

 • Max antal spelare: 32 – anmälningstid gäller
 • Alla får spela minst två matcher (sk Lucky Loser-spel)
 • Startavgift totalt 100:- för hela serien

Anmälan görs till Anna Wall på golf.anna.wall@gmail.com

Tidplan

 • Rond 1 klar senast 15 juni
 • Rond 2 klar senast 15 juli
 • Kvartsfinal klar senast 10 augusti
 • Semifinal klar senast 5 september
 • Final klar senast 20 september

Tävlingsledare för matchcupen är Anna Wall.

Regler Matchcup

Efter lottning ska deltagarna ta kontakt med varandra utan dröjsmål. Båda spelarna har lika skyldighet att ta kontakt samt att rapportera resultatet. Matchen kan spelas när som helst efter att deltagare kvalificerat sig för spel i en omgång. Tävlingsledaren tillhandahåller en lista med kontaktuppgifter för att underlätta kontakten mellan spelarna.

Spela gärna din match så fort som möjligt efter lottning. När vi vet hur många deltagare vi blir kommer ett schema att göras för när i tiden olika matchomgångar ska vara genomförda. Om en spelare ställer in eller uteblir till en match vinner motspelaren på walk over.

Match spelas med handicap. Före start ska spelarnas spelhandicap jämföras. Den som har lägst spelhandicap (lägst antal slag) får ge slag till sin motspelare. Den som har högst spelhandicap (flest slag) får slag av motspelaren.

Om spelare 1 med har 27 slag och spelare 2 har 23 slag (27 slag – 23 slag = 4 slag) får spelare 1 4 slag på de fyra hål med index 1-4.

 • I matchspel spelar du 18 hål från röd tee
 • Matchen spelas på den för dagen gällande 18-hålsslingan
 • Dagsaktuellt hcp gäller
 • Det gäller att vinna så många hål som möjligt
 • Du och din motspelare bestämmer tid för spel
 • Du får spela på banan innan en matchtävling
 • Vid lika spelhandicap vinner den som har minst antal slag på hålet
 • Du kan alltså vinna hålet även om du har många slag så länge motspelaren har fler
 • Det gäller olika regler för matchspel och slagspel (poängbogey). Man kan därför inte spela både match och slagspel samtidigt.

Honnör

Den som står först i startlistan slår ut först på första tee. Därefter gäller att den som vinner hålet slår ut först.

Regelbrott

Den allmänna plikten i matchspel för brott mot en golfregel är förlust av hålet. Ta då upp bollen och gå till nästa hål.

Turodning

Den spelare som ligger längst från hål ska slå först. Om du spelar när det inte är din tur har din motspelare rätt att välja att annullera eller acceptera slaget. Om slaget annulleras ska en ny boll droppas (placeras på green) där den ursprungliga bollen låg och spelas om utan plikt. På tee får bollen peggas.

Vunnen match

En match är vunnen när den ena spelaren leder med fler hål än det antal hål som är kvar att spela.

Vid lika efter 18 hål

Om det är lika resultat efter 18 hål börjar ni om på hål 1 och spelar tills en av er vinner ett hål.

Att skänka

 • På green får du skänka slag. Bollen är då hålad.
 • Det skänkta slaget ska räknas.
 • Du får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller avslutats.
 • Du får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller avslutats.
 • Skänkt slag, hål eller match kan inte avböjas eller återtas.

Spel på fel boll medför förlust av hålet (regelbrott).

Kom ihåg

 • Det är ingen plikt om bollar på green träffar varandra
 • Det är alltid möjligt att göra om ett slag eller en putt med 1 sags plikt
 • Spelarna måste vara överens om regler och antal slag innan nästa hål påbörjas. Alternativ boll är därför inte tillämplig.
 • Ge aldrig upp ett hål för tidigt om du har underläge. Motspelaren kan missa.

Score

En match är inte handicap-grundande. Du kan skriva din och din motspelares score. Bredvid kan du till exempel göra en notering om vem som vunnit hålet. Det är lämpligt att bekräfta ställningen inför varje hål.

Rapportering

Den som vunnit meddelar resultatet till tävlingsledaren.