Junior och elitinformation

Samarbetspartners

För Karlstad GK:s samarbetspartners öppnar sig stora möjligheter för såväl profilering som nätverkande. Klubben har över 2 300 medlemmar och besöks varje år av 9 000 – 10 000 gäster.

Det här medför mycket bra profileringsmöjligheter för ditt företag, både genom fasta reklamplatser, företagsgolf eller andra arrangemang.

Dessutom har du tillgång till ett värdefullt nätverk med andra samarbetspartners. Du träffar andra företagare under trivsamma och positiva former och på så vis läggs grunden för att även göra affärer och förmedla intressanta kontakter.

Kontakta klubbchef Sofia Strindholm på 054 – 22 44 176 så får du veta mer om vad det innebär att vara samarbetspartner till Karlstad GK.

Icon

Sponsor på Karlstad GK 7.64 MB

Broschyr