Banpersonal

Banpersonal

Vår banpersonal ser till att vi alltid kan erbjuda en bana i absolut bästa möjliga kondition. För att de ska kunna göra ett riktigt bra jobb, måste du som spelar på banan komma ihåg den viktigaste golfregeln av alla: Banpersonalen har alltid företräde. Om du ska slå ett slag när banpersonal är inom riskavstånd, måste du se till att ni har kontakt och att ni kommunicerar med varandra.

Kontaktperson - Man

Pelle Dahl
Banchef
pelle.dahl@karlstadgk.se

Senaste nytt om banan

Inspel från banan

Kontaktperson - Man

Mats Larsson
Banarbetare

Håkan Andersson

Håkan Andersson
Banarbetare

Patrick Johansson

Patrick Johansson
Banarbetare

Simo

Simo Paananen
Banarbetare

Anders Svärd

Anders Svärd
Banarbetare

Kontaktperson - Man

Ulrik Danielsson
Fastighetsansvarig

Säsongspersonal

Utöver våra fast anställda medarbetare, har vi även ca åtta säsongsanställda.