Vinterförberedelser-Röd slinga stängd

Fr o m måndagen 9 oktober stänger vi Rödslinga för säsongen då det ska utföras diverse banarbete innan vintern anländer.

Banpersonalen behöver dressa och lufta samtliga greener, foregreener och tees på Rödslinga. Foregreens behöver även få lite nytt material för att få dom torrare och fastare. En del dräneringsjobb kommer också att ske samt att spridare ska bytas och till sist ska Rödslinga prepareras inför vintertäckning.

Banpersonalen vill även informera och påminna om att det nu är extra viktigt att laga nedslagsmärken och torv när det inte är någon tillväxt i gräset, samt att det är förbjudet att spela på frostig bana!